Het LOB programma is overbodig….

maarnietheus. Ik denk dat begeleiding in je toekomst en je toekomstige beroep gewenst is. Zoals scholieren ook in de maatschappij leren meedraaien. Nederlandse kinderen moeten heel vroeg een keuze maken voor hun vakkenpakket en/of vervolgstudie. Deze groep pubers worden op hun school klassikaal en online voorbereid. Hiervoor is LOB (Loopbaan oriëntatie en Begeleiding) in het leven geroepen. En ook allerlei private bureaus. Ondanks dat blijven er scholieren die twijfelen en hun droomberoep vastleggen zo lang mogelijk uitstellen. Om dan vervolgens een keuze te maken- op basis van wat je vriend(in) doet, of wat je omgeving van je verwacht. Leer mij het puberbrein kennen.

Studiekeuzecheck

Dan moet je je als scholier voor 1 mei inschrijven voor je vervolgstudie. Dan heb je recht op een studiekeuzecheck, maar ben je ook verplicht om hier aan deel te nemen. Na deelname aan de studiekeuzecheck ontvangt de aanstaande student een studiekeuzeadvies. De inhoud van een studiekeuzecheck, waar faculteiten sinds 1 september 2013 toe verplicht zijn en zelf kunnen bepalen hoe deze er uit ziet, zou leiden tot betere zelfselectie. De groep die met de studie start zou gemiddeld een betere match met de studie hebben en gemiddeld betere studieresultaten behalen. Er is geen significant effect gevonden van de inzet van dergelijke additionele studiekeuzeactiviteiten; kleinschalige interventies zouden niet effectief zijn, aldus een onderzoek van CPB van december 2016: effecten van additionele studiekeuzeactiviteiten.

Maximaal aantal inschrijvingen

Het volgende was in het nieuws eind februari 2017:
Twee keer zoveel studenten hebben zich ingeschreven dan dat er plaatsen zijn op de instellingen. Hopelijk hebben heel veel studenten de juiste keuze gemaakt. Het kan helaas ook anders; heel veel mensen hebben ooit een studie gekozen omdat het wel leuk klinkt dat je -bijvoorbeeld – International Business Administration doet, of Geneeskunde. Dat is de laatste jaren nog niet veranderd.

Voortijdig SchoolVerlaten

Ook nuttig is de inzet van activiteiten ter voorkoming van Voortijdig SchoolVerlaten (VSV.) De overheid grijpt in op leerlingen die van school gaan zonder startkwalificatie. Gelukkig is deze aanpak redelijk succesvol. Maar het kan beter. Inderdaad. Navraag leert mij dat het moment van ingrijpen geconcentreerd is op het moment dat leerlingen al hun keuze voor vervolgonderwijs hebben gemaakt. De winst valt volgens mij te behalen bij het moment van deze inzet; helpen kiezen op het moment dat leerlingen hun eerste keuze voor hun vakkenpakket gaan maken. Met persoonlijke en bevlogen begeleiding, in kleine veilige groepjes – voor de leerlingen die niet zo sterk in hun schoenen staan. In plaats van talige tests: Probeer eens te achterhalen wat je leuk vindt, waar droom je van om je werk van te maken, wat is je drijfveer? Wat kun je goed?  Wat vind je belangrijk als arbeidsvoorwaarde in je toekomstige werk? Hoe vind je de weg er naar toe en wie of wat zou je daarbij kunnen helpen?

Laat ik even vooropstellen

ik ben voor studiekeuzebegeleiding. Ik hoor bij de generatie die weinig tot niet begeleid werd in de keuzemogelijkheden voor je toekomstige beroep. En ja, ik heb daarin veel uitglijers gemaakt. Die leerzaam zijn geweest maar een hoop frustratie had kunnen voorkomen. Die energie kunnen gebruiken voor verdieping van de kennis. Logisch, lijkt me. Helpen kiezen zou op basis van interesses, waarden en vaardigheden moeten gebeuren als leerlingen hun eerste keuze voor hun vakkenpakket gaan maken, en dan niet talig maar: met beeld.

Alles mag je worden, behalve ongelukkig, beloofd?