Leen een klas

Ik mocht deze week een MAVO lj 2 klas ‘lenen’ om te leren over hoe ze zich denken voor te bereiden op de keuze voor hun vakkenpakket.

Ik begeleidde klassikaal een ontspanningsoefening met visualisatie. Is een heel klein deel van de totale serie.

En werkelijk; iedereen had een prachtig beeld voor zichzelf geschetst. Heel goed om dat vast te houden voor de profielkeuze die daarbij past. Enkele voorbeelden staan hierbij. Ze hebben daarna voor mij een lijst met vragen beantwoord  nadat ze gewerkt hadden met een werkvorm uit mijn workshopserie.

Hoe denken ze tot die keuze te komen?

Uit de antwoorden kwam het volgende:

Twintig kinderen geven aan te weten wat ze later willen worden. Welke vakken ze kiezen naar het komende derde schooljaar zeggen veertien leerlingen niet en negen leerlingen wel te weten welke vakken ze kiezen. Hierin denken ze beïnvloed te worden door vriendinnen, ouders, verzorgers. Vijf leerlingen denken dat ze vrij zijn in hun keuze.

Vijftien kinderen zijn tevreden over de aandacht die er op school aan wordt besteed. Anderen zeggen ook dat er nog geen uitleg over is gegeven.

Werken in een klas of kleine groep: in achttien van de gevallen waren de antwoorden dat ze er graag aan willen werken in een kleine groep van circa vier personen, in een veilige omgeving. Drie kinderen willen graag in de eigen klas werken en twee alleen.

Tien kinderen werken het liefst met een docent die ze kennen want die weet er meer van, dat is handiger. Maar ook acht kinderen willen werken met een externe partij. Want die luisteren naar je en hebben aandacht. En is veilig.

Binnen of buiten school: Veertien antwoorden betroffen dat ze graag buiten school werken. Dat heeft een voorkeur omdat dat rustiger is. Waar ze er aan willen werken buiten school is thuis, met oma of ouders Tien kinderen geven aan binnen school omdat dat makkelijk is en ze er veel van weten.

Opdrachten digitaal of met materialen: Een iets groter deel dan de helft van de kinderen heeft voorkeur voor digitaal aan opdrachten werken; dus iets minder dan de helft geeft aan voorkeur te hebben voor werken met concrete materialen zoals afbeeldingen op papier met schaar, knippen en plakken. Enkele leerlingen hebben aangegeven beide opties te willen.

Dank

Mijn dank gaat uit naar alle 23 kinderen van de betreffende MAVO 2 klas, het Altena College Sleeuwijk voor de gelegenheid, Hilko voor het lenen en vooral: Janneke voor het mogelijk maken van dit alles.