Gun kinderen een verkeerde keuze

Circa 35% van de studenten haakt af tijdens het eerste studiejaar op het vervolgonderwijs. Dit zijn cijfers van HBO opleidingen. Dat is schrikken he? We hoorden een paar persoonlijke verhalen van jong volwassenen tijdens een inspirerend congres over LOB van #zeeuwseambities in Vlissingen.

Er is altijd een goede weg

als je kinderen leert zelf een keuze te maken. Dat is waar ik naar streef in mijn aanpak.
Geef een scholier een rekenopdracht in de les. De ene scholier kan het zo oplossen, zelfstandig werkend, de ander heeft er begeleiding bij nodig. Kijk het na en geef hem een beoordeling. Wat het cijfer ook is, als je hem de rest van de schooljaren op die manier de toets af neemt. Heeft hij dan rekenen geleerd?

Zo ook met scholieren die je het eerste jaar uitlegt dat ze het laatste jaar een richting moeten kiezen. Kunnen ze dat na 6 jaar als ze niet begeleid worden? Nee. Er moet wat uitleg en begeleiding aan besteed worden.

In een digitale omgeving? Vraag aan de lezer: wie heeft zijn/haar partner ontmoet via een digitaal netwerk? Nou weet ik niet of dat representatief is voor de hele jeugd. Maar persoonlijk contact is nodig. voor de nuance, voor de persoonlijke aandacht.

Niemand kan keuzes maken op basis van alleen een test. Daar is minimaal een snuffelstage nodig. Iemand die ze kan motiveren zelf hun zoektocht te starten, ergens. Ontdekken waar je hart naar uit gaat. Laat kinderen leren lopen. Zelf. Zo kunnen ze ook zelf leren keuzes te maken. En als dat een keer een foute is, is dat ook goed.